Technologia

W XXI wiek, wkroczyliśmy bez kompleksów merytorycznych i technologicznych. Baza badawczo rozwojowa oraz zaplecze produkcyjne, pozwalają nam na elastyczne dostosowanie się do aktualnych wymogów rynkowych.

Jesteśmy aktualnie, nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym, zorganizowanym i pracującym w oparciu o procedury ISO, których ostateczne wprowadzenie zakładamy na koniec 2012 roku. Produkcja klejów na bazie polioctanu winylu oraz prowadzone dalej badania nad ich ulepszaniem, stanowią podstawę naszej przyszłości i już w chwili obecnej owocują kolejnymi produktami.