O firmie

van

Zakład Produkcji Artykułów Chemicznych Archem jest prywatnym zakładem produkcyjnym, istniejącym od 1946 roku. Na przestrzeni minionego półwiecza, rozwój naszego przedsiębiorstwa implikowany był zmieniającymi się wymaganiami rynku i rzeczywistości gospodarczej kraju. Efektem naszej pracy i wieloletnich doświadczeń jest nowoczesna firma produkcyjna, dostosowana w sensie organizacyjnym i technologicznym do aktualnych i przyszłych uwarunkowań rynkowych oraz przygotowana merytorycznie i funkcjonalnie do działania na rynku Unii Europejskiej. Poniżej pragniemy przedstawić Państwu krótki rys historyczny zakładu i mamy nadzieję, że nasza historia oraz obecny kształt działalności stanowić mogą jeden z istotnych elementów dowodzących naszej fachowości i wiarygodności.

Początki produkcji - Lata 40-te. Założycielem i pierwszym zarządzającym naszą firmą był Wincenty Wieczorek. Jego działalność na rynku wewnętrznym - handel wapnem w bryłach oraz karbidem na terenie całej Polski stanowiła początek drogi w działalności gospodarczej rodziny Wieczorków. W pierwszym okresie powojennym Wincenty Wieczorek otworzył zakład produkcyjny, a w roku 1946 rozpoczął produkcję. Pierwszymi produktami zakładu były farby suche i olejne. W tym samym okresie rozpoczęła się produkcja farb olejnych wytwarzanych według własnych technologii. Kalafonie w bryłach gotowane w wysokiej temperaturze z dodatkowymi składnikami stanowiły główną bazę do produkcji kolorowych farb olejnych. Produktem końcowym gotowanej kalafonii był bezbarwny lakier olejny. W celu otrzymania odpowiedniego koloru dodawane były wypełniacze i barwniki odporne na światło. Z uwagi na zapotrzebowanie rynkowe, dodatkowo uruchomiono produkcję lakierów do uprzęży końskich oraz czernideł do skóry. Ten okres działalności był trudny dla producentów - brakowało surowców oraz opakowań (produkty płynne pakowano wówczas w szklane słoje). A ciekawostką, świadczącą o jego specyfice, był fakt, że wszystkie etykiety zatwierdzał Urząd Kontroli Prasy, od którego zależała ostateczna forma i treść informacji o produkcie.

Lata 60 i 70-te. To okres wielkich zmian i rozszerzenie palety produkcyjnej. Wśród wielu nowości wprowadziliśmy na rynek zupełnie nowy produkt - gotową farbę do malowania ścian z dodatkiem kleju "SAM Maluj". Wysokiej jakości produkt, skierowany bezpośrednio do klienta detalicznego, zapakowany w bezbarwne foliowe opakowanie dobrze eksponujące kolor, miał bardzo wielu zwolenników. Z uwagi na fakt, że pomysł produkcji farb suchych nie został przez Zakład Produkcji "ARCHEM" zgłoszony do Urzędu Patentowego, a także nie stał się wzorem zastrzeżonym znalazł wielu naśladowców. Zakłady zajmujące się produkcją tych farb istnieją do chwili obecnej.

Lata 80-te. W roku 1982 Zakład Produkcji Artykułów Chemicznych "ARCHEM" przejęło następne pokolenie rodziny Wieczorków. W tym okresie nastąpiła kontynuacja przedsięwzięć rozwojowych, opracowanie nowych technologii produkcyjnych oraz rozbudowa zaplecza technicznego. Wprowadziliśmy na rynek kolejny produkt - farbę emulsyjną. Do roku 1988 zakład produkował m.in.: farby suche, ziemne, "SAM Maluj", emulsyjne i olejne, barwniki cementowe, pokosty, sykatywy, lakier bezbarwny oraz rozpuszczalnik. Na przełomie lat 88-89 jako jedni z pierwszych uruchomiliśmy produkcję kleju do drewna popularnie zwanego Wikolem - u nas występującego pod nazwą handlową "klej do drewna V-1". W krótkim czasie po uruchomieniu produkcji V-1, opracowana została nowa receptura kleju do tektury, o nazwie handlowej "klej do tektury V-4".

Lata 90-te. W tym okresie rozpoczęła się budowa ostatecznego kształtu przedsiębiorstwa. Z uwagi na sprzyjające warunki zewnętrzne i większą jak dotychczas liberalizację w działalności gospodarczej, wykonany został program rozwoju i rozbudowy zakładu ze szczególnych uwzględnieniem nowych technologii oraz profesjonalnym podejściem do zagadnienia dystrybucji. W oparciu o technologie wypracowane przez naszych specjalistów, wprowadziliśmy dodatkową gałąź wytwórczą - kleje techniczne i kleje specjalne.